آخرین تصمیم استقلال: لغو پاداش هیات مدیره!

کریمی که در مدت یک هفته مسئولیت خود در این باشگاه تعدادی از تصمیمات مدیریتی قبلی خود از جمله تصمیمات مشاوران و همچنین تخلفات انضباطی بازیکنان را لغو کرده بود، اکنون در جدیدترین اقدام خود پاداش اعضای هیئت مدیره باشگاه را لغو کرده است. کارگردانان


سرویس خبر شماره: 1922218
آوریل 31, 1402 در 1:24 ب.ظ
2.4K |

0نقطه نظر

وی توسط حجت کریمی به فرزندی پذیرفته شد

ماجرا از این قرار است که اعضای هیئت مدیره باشگاه مانند بایکنان و اعضای تیم بر اساس عملکرد در داخل و خارج از خانه تیم پاداش دریافت می کردند و هزینه جلسات به اعضای هیئت مدیره پرداخت می شود.مجله اخبار فوتبال داخلی

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، پس از جدایی فتح الله زاده از مدیریت باشگاه استقلال، حجت کریمی که ریاست هیات مدیره این باشگاه را بر عهده داشت به عنوان سرپرست این باشگاه منصوب شد.

سرپرست باشگاه استقلال تمام پاداش های مربوط به اعضای هیئت مدیره باشگاه را لغو کرد.

آخرین تصمیم استقلال: لغو پاداش هیات مدیره!