آل کثیر همه را در تمرین پرسپولیس شکست داد!


عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس این روزها با جدیت و انگیزه زیادی در تمرینات تیمش شرکت می کند.سرویس داخلی اخبار فوتبال