اتفاقی عجیب برای ستاره های محروم استقلال و پرسپولیسبا اعلام رای کمیته انضباطی، دانیال اسماعیلی فر به دلیل خوشحالی پس از گلزنی در دیدار مقابل صنعت نفت، دیدار با سپاهان را از دست داد و حسین حسینی نیز به دلیل تماس با تماشاگر در ساعت 24، فرصت بازی مقابل تراکتورسازی را از دست داد. پایان بازی با آلومینیوم اراک داد.

پس از اعلام رای کمیته انضباطی در مورد این دو بازیکن، حاکی از آن بود که با درخواست تجدیدنظر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، محرومیت این دو بازیکن لغو می شود، در حالی که در رای این دو بازیکن اعلام شد: صادر شده قطعی و لازم الاجرا است. اجرا شده و قابل اصلاح نیست.

البته طبق قانون باشگاه ها نیز می توانند برای اخذ رای نهایی اعتراض کنند. در خصوص آرای نهایی درخواست تجدیدنظر، پرونده در کمیته انضباطی و نه در کمیته استیناف مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و این امر در صورت امضای رئیس فدراسیون فوتبال صورت می گیرد که در این مورد چنین نبوده است. پرونده حسینی و اسماعیلی فر.

اما در صورت درخواست استقلال و پرسپولیس و تایید مهدی تاج باز هم نمی توان حسینی و اسماعیلی فر را بخشید. در واقع، جلسه تعلیق حداقل تعلیق در نظر گرفته شده توسط کمیته انضباطی است.

در صورت تعلیق بیش از یک جلسه، متخلف می تواند پس از انقضای نصف مدت تعلیق، تقاضای بخشش یا تعلیق باقیمانده تعلیق را بنماید. قانون به کمیسیون انضباطی اجازه نمی دهد نیمی از محرومیت حسینی و اسماعیلی فر را ببخشد چرا که در این صورت حسینی و اسماعیلی فر نیمه اول بازی مقابل تراکتور و سپاهان را از دست می دهند اما حق ورود به زمین را خواهند داشت. در دوم نیمی که در فوتبال معمولی اینطور نیست.سرویس داخلی اخبار فوتبال