اتفاق عجیب: کنفرانس مطبوعاتی در اردن ممنوع شد!


سرویس خبر شماره: 1972421
22 اکتبر 1402 در 00:37
1.6 هزار |

4نقطه نظر

سایت فدراسیون گفت و گو با قلانوی را منتشر می کند

بر اساس قوانین مسابقات چهارنفره اردن، نشست خبری سرمربیان در پایان مسابقات در این دوره برگزار نخواهد شد.

اتفاق عجیب: کنفرانس مطبوعاتی در اردن ممنوع شد!

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، در حالی که نشست خبری سرمربیان پس از رقابت های مختلف و حتی بازی های دوستانه یک رسم در فوتبال است، در تورنمنت چهارجانبه اردن خبری از نشست خبری پس از بازی نیست!

به گفته مسئولان مسابقات چهارجانبه اردن، سرمربیان تیم های شرکت کننده پس از پایان مسابقات نشست خبری برگزار نمی کنند و به همین دلیل امیر قلانوی و سرمربی اردنی پس از پایان بازی با نمایندگان رسانه ها صحبت نکردند.

جالب اینجاست که قبل از شروع مسابقات، سرمربیان تیم های شرکت کننده نشست خبری برگزار کردند و در مورد مشکلات با خبرنگاران صحبت کردند، اما بعد از پایان مسابقات خبری از نشست خبری نیست!

در توضیح این ماجرا، فدراسیون فوتبال اعلام کرد: در پایان مسابقات تورنمنت اردن، نشست خبری سرمربیان تیم ها برگزار نمی شود، اظهارات سرمربی تیم ملی در خصوص این دیدار. بین ایران و اردن در سایت فدراسیون فوتبال منتشر می شود.

مجله اخبار فوتبال داخلی