استراتژی باشگاه پرسپولیس در صورت عدم بازگشت یحییتک تک اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به بازگشت یحیی امیدوار هستند و حتی یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه در جمع خبرنگاران گفت که پرسپولیس خانه یحیی گل محمدی است و این ما هستیم که باید از این باشگاه خارج شویم. تیم

احتمال جدی این اتفاق، عدم بازگشت یحیی گل محمدی است که به واقعیت نزدیک است. شاید باشگاه پرسپولیس در روزهای آینده باید برای یحیی گل محمدی جانشینی انتخاب کند. اگر بازگشت یحیی به تیم منتفی شود، هواداران این تیم معتقدند که باید یک مربی خوب خارجی جایگزین او شود.

شاید برخی فکر کنند که یک مربی خارجی خوب نیست که به تهران بیاید، اما اینطور نیست. به عنوان مثال الدیل اخیراً مربی خود را ترک کرده و مربی جدیدی به خدمت گرفته است. آیا یحیی گل محمدی از تیم می رود؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد چه کسی جایگزین او می شود؟ همه اینها تا چند روز دیگر مشخص خواهد شد.سرویس داخلی اخبار فوتبال