اولین سخنان اولی کان پس از اخراج ناباورانه

روز شنبه، پس از قهرمانی بایرن مونیخ در بوندسلیگا در این فصل، الیور کان به همراه حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی باشگاه برکنار شدند. تصمیمی که مورد انتقاد محافل مختلف ورزشی در آلمان قرار گرفت.مجله اخبار فوتبال خارجی

اسطوره بایرن در ادامه سخنان خود افزود: تا کنون همه چیز را بسیار واقع بینانه انجام داده ام. حتی با ناامیدی از عدم حضور در جشن قهرمانی دیروز و همراهی تیم. مطمئنم همه موقعیت من را درک می کنند.


سرویس خبر شماره: 1940577
08 ژوئن 1402 ساعت 05:00
319 امتیاز خبر

0نقطه نظر

بعدا بی صدا حرف میزنیم

کان درباره ماموریت خود در بایرن گفت: “من سعی کردم اعتماد به باشگاه را بازگردانم، اما پس از موفقیت های بزرگ اولی هونس و هاینس رومنیگه، تکرار آن افتخارات یک گزینه نبود. کار آسانی است.

الیور کان در گفتگویی کوتاه با روزنامه بیلد از برکناری خود از سمت مدیرعاملی این باشگاه صحبت کرد.

اولین سخنان اولی کان پس از اخراج ناباورانه

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، کان در این گفت وگوی کوتاه به روزنامه مشهور آلمانی گفت: وقتی اوضاع آرام شد، دور هم می نشینیم و با آرامش درباره همه چیز صحبت می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید