ایران با سه مهاجم وقت حمله نداشت!


کد اطلاعات: 2048079
23 ژوئن 1403 ساعت 04:44
486 امتیاز خبر

1نقطه نظر

تعویض ها خیلی دیر

دو تعویض دیرهنگام تیم ملی ابوالفضل جلالی و شهریار مقانلو بودند که با استفاده از توپ های بلند و سانترهای ارسالی از جناح چپ وارد زمین شدند.

ایران با سه مهاجم وقت حمله نداشت!

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، با پایان یافتن دیدار تیم های ملی ایران و ازبکستان، امیر قلعه نویی با دو تعویض و حضور ابوالفضل جلالی و شهریار ظاهر تهاجمی تری به ترکیب تیم ملی ایران داد. مغانلو.

مهدی ترابی جای خود را به مغانلو داد و ابوالفضل جلالی جانشین سامان قدوس شد تا طارمی کمی به عنوان بازیساز عقب بماند و ایران با برتری عددی در حمله بتواند شهریار مغانلو را در موقعیتی قرار دهد و یا او را در موقعیتی قرار دهد که بتواند سرش را به زمین بمالد. توپ برای ایجاد فضای گلزنی برای تست و تارامی.

این دو بازیکن به سختی وارد زمین شدند (دقیقه 88) و تا به هوش آمدند، داور پایان بازی را سوت زد. نکته جالب اینکه ازبک ها در آن لحظات بیشتر توپ را در اختیار داشتند و با ضربات ایستگاهی دروازه ایران را تهدید کردند تا این تعویض از آب در نیامد.

تعویض تیم ملی که ورود قربانی به جای ستاره بود چندان تاثیرگذار نبود.

مجله اخبار فوتبال داخلی