بازگشت بازیکن اخراجی به نفت مسجد سلیمان

در همین زمینه عقیل کعبی مدافع نفت که در دوران مربیگری ابراهیم اشکش از این تیم کنار گذاشته شده بود در تمرین حاضر شد و پس از صحبت با رضا عنایتی به کار خود ادامه داد.

به گزارش “مجله اخبار فوتبال” امروز، پس از چند هفته مذاکره فشرده، رضا عنایتی به عنوان سرمربی نفت مسجد سلیمان معرفی و کار خود را آغاز کرد.

پس از باخت سنگین نفت مسجد سلیمان مقابل سپاهان، کعبی به همراه دو بازیکن دیگر با تصمیم اشکش حذف شدند. اما این مدافع باتجربه حالا با حضور سرمربی جدید به تیمش پیوسته است.مجله اخبار فوتبال داخلی مدافع نفت مسجد سلیمان که توسط ابراهیم اشکش از این تیم اخراج شده بود به تمرینات نفت بازگشت.

بازگشت بازیکن اخراجی به نفت مسجد سلیمان


سرویس خبر شماره: 1866383
12 بهمن 1401 ساعت 16:07 |
21 هزار |

1نقطه نظر

عنایتی آگیل کعبی را صدا کرد