بازیکنان پرسپولیس اعتصاب کردند – ورزش 3

نکته مهم این است که بازیکنان اعلام کرده اند تا زمانی که این مطالبات پرداخت نشود، تمرین نمی کنند.

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، پرسپولیسی ها امروز در ورزشگاه شهید کاظمی حاضر شدند اما تمرین نکردند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس دلیل این مشکل را عدم پرداخت پاداش بازیکنان فصل گذشته اعلام کردند. علاوه بر این، پنج درصد از قرارداد فصل نیز پیش پرداخت نشده است.


سرویس خبر شماره: 1854249
28 نوامبر 1401 ساعت 13:54 |
3.9 هزار |

0نقطه نظر

باشگاه پرسپولیس در این فصل فقط 30 درصد از قرارداد بازیکنان را به آنها داد.مجله اخبار فوتبال داخلی