باور نکردنی، نه استقلال برای دو فوق ستاره

یکی از این هفته نامه ها به نام آوای ساوه روزهای دوشنبه منتشر می شد. در آن سال هایی که ناصر حجازی سرمربی استقلال بود، در ۱۴ بهمن ۱۳۷۷ تیتری در این مجله منتشر شد که حتی برای هواداران استقلال هم باورش سخت بود.

1794880

این عنوان از بی میلی استقلالی ها برای جذب کریمی و عابدزاده صحبت می کند. خبری که شاید آن زمان حتی برای فوتبالدوستان هم غیر قابل باور بود. دو فوق ستاره تاریخ فوتبال ایران یکی از استقلال به پرسپولیس رفت و دیگری در حالی که تنها یک قدم با استقلال فاصله داشت تغییر مسیر داد و پرسپولیس را انتخاب کرد.مجله اخبار فوتبال داخلی

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، پایان دهه 70 را باید دوران باشکوه اطلاع رسانی در عرصه مطبوعات دانست. در این سال ها نه تنها روزنامه های ورزشی زیادی منتشر شد، بلکه تعداد نشریاتی که در قالب هفته نامه به دکه های روزنامه فروشی رسیدند نیز افزایش یافت.

چه در عرصه ورزش و چه در عرصه سینما، این سال ها بهترین دوران برای مطبوعات بود.


سرویس خبر شماره: 1866634
05 فوریه 1401 ساعت 09:19 |
8.7 هزار امتیاز خبر|

0نقطه نظر

برگه ای از تاریخ؛

برخی از عناوین مطبوعاتی پس از سال ها در تحلیل و بررسی از زوایای مختلف ارزش پیدا می کنند.

باور نکردنی، نه استقلال برای دو فوق ستاره