برداشت 6 امتیاز از 3 باشگاه و محرومیت 7 ساله یک بازیکن!


سرویس خبر شماره: 1820437 |
30 فروردين 1401 ساعت 12:50 |
923 امتیاز خبر|

0نظرات

آرای عجیب کمیته اخلاق

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، کمیته اخلاق آرای خود را در خصوص رقابت های لیگ دسته دوم اعلام کرد. تصمیماتی که در مورد تیم های خاص و بازیکنان و اعضای آنها گرفته شده است و البته این تصمیمات سنگین و عجیبی است.
این کمیته 6 امتیاز از 3 تیم لیگ دسته اول کسر و یک بازیکن را به 7 سال محکوم کرد.
می توانید تصمیمات کمیته اخلاق را در زیر مشاهده کنید:
«طبق رای قطعی، رضا ابراهیمی و مجید کلهری هر کدام به پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
هاتف شیخ لاری نیز به دلیل قطعی بودن حکم به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی و شش ماه محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.
بر اساس حکمی دیگر، امیرحسین پاپی زاده، رئیس هیئت مدیره باشگاه خرمرود به پرداخت جریمه نقدی پانصد میلیون ریالی و همچنین محرومیت یک ساله از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال در فوتسال و ساحل محکوم شد. فوتبال.
علی اکبر دیندار به پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی و 5 سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.
کمیته اخلاق همچنین آرای برخی تیم های حاضر در گروه دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور را به شرح زیر صادر کرد:
باشگاه سردار بوکان: او در فصل 1401-1400 9 امتیاز از تیم کسر و پنج میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.
باشگاه شهید قندی یزد: وی در فصل 1399-1400 6 امتیاز از تیم کسر و پنج میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.
باشگاه شاهین بندرعامری: وی در فصل 1399-1400 6 امتیاز از تیم کسر و پنج میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.
سروش سعیدی: وی به اتهام هرگونه فعالیت در زمینه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی به هفت سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
بهنام رسولی نیا: وی به دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
امید سلطانی: وی به دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
سید مصطفی نوربخش: وی به دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
مهران مرادعلی: وی به یک سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
رسول طهماسبی: وی به شش ماه انفصال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی (تعلیق نیمی از شش ماه مابقی محرومیت پس از اخذ و اعمال نیمی از محرومیت مذکور به مدت یک سال) و پانصد میلیون جزای نقدی محکوم شد. ریالمجله اخبار فوتبال داخلی

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال آخرین آرای خود را اعلام کرد که بر اساس آن یک بازیکن دسته دومی ۷ سال محروم است.

دیدگاهتان را بنویسید