تاریخچه ویدیویی باشگاه کلن; اولین قهرمان بوندسلیگا


با آشنایی با تاریخ باشگاه کلن، تیمی 75 ساله دارد و اولین قهرمان بوندسلیگا است.سرویس اخبار فوتبال خارجی