تصاویر غیبت 2 بازیکن پرسپولیس/ یک پیراهن قرمز زودهنگام راهی عربستان شد!


قرمزهای ایران امروز یک تمرین فشرده 90 دقیقه ای از ساعت 17 در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کردند.

وحید امیری که زیر نظر کادر پزشکی است و وحدت حنان اف که راهی عربستان شده در تمرینات غایب بودند.

تصاویر غیبت 2 بازیکن پرسپولیس/ یک پیراهن قرمز زودهنگام راهی عربستان شد!

تمرین داغ امروز در تهران سرد تماما شامل پاس های کوتاه و ترکیبی، نگه داشتن توپ در فضای کوچک، حمله به دروازه و تمرین فوتبال بود.

تصاویر غیبت 2 بازیکن پرسپولیس/ یک پیراهن قرمز زودهنگام راهی عربستان شد!

پرسپولیس فردا آخرین تمرین خود را برای دیدار مقابل النصر در تهران برگزار می کند.

تصاویر غیبت 2 بازیکن پرسپولیس/ یک پیراهن قرمز زودهنگام راهی عربستان شد!

تصاویر غیبت 2 بازیکن پرسپولیس/ یک پیراهن قرمز زودهنگام راهی عربستان شد!

تصاویر غیبت 2 بازیکن پرسپولیس/ یک پیراهن قرمز زودهنگام راهی عربستان شد!سرویس داخلی اخبار فوتبال