تصمیم تلخ ناخواسته مقابل استقلال و پرسپولیس!


تیم های استقلال و پرسپولیس با تصمیمی تلخ نمی توانند از حمایت مردمی در ورزشگاه آزادی برخوردار شوند.سرویس داخلی اخبار فوتبال