تصمیم رضا درویش و یحیی گل محمدی در مورد معترضان پرسپولیسدر فندوم از محتوای دیدار دو ساعته درویش با بازیکنان معترض پرسپولیس خبر دادیم و نوشتیم زمانی که این افراد مجوز حضور درویش را گرفتند، درویش به این موضوع اشاره کرد که حضور آنها در تمرینات منوط به بحث او و یحیی گل محمدی است.

به نظر می رسد برخورد این بازیکنان و تعلیق سه روز متوالی تمرین درویش را به شدت ناراحت کرده است و او تصمیم نمی گیرد به این راحتی معترضان را رها کند. مگر اینکه یحیی گل محمدی نظر دیگری داشته باشد.

این در حالی است که وضعیت بخشودگی جریمه 5 درصدی مورد اعتراض بزرگ ترین بازیکنان مشخص نیست. اگرچه درویش به دریافت موافقت هیئت برای بخشودگی این جرایم بسیار امیدوار است، اما با توجه به رفتار بازیکنان در روزهای اخیر، به گفته یحیی گل محمدی، بخشودگی این جریمه به تعویق افتاده است.

بنابراین گفتگوی درویش و گل محمدی در خصوص بخشودگی جرایم 5 درصدی و حتی حضور این افراد در تمرینات بسیار حائز اهمیت است.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید