تلاش برای بازگرداندن یک استقلال قدیمیاستقلالی ها بیش از دو دهه مدیر خرید پرتلاشی به نام مدد جباری داشت که سابقه کار در تیم ملی فوتبال کشورمان را نیز داشت.

آقا مدد در بین بازیکنان استقلال آنقدر محترم بود که همه بازیکنان و مدیران باشگاه در مراسم ختم یکی از بستگانش شرکت کردند و حتی برخی از اعضای هیات مدیره برای تسلیت آمدند. در داخل باشگاه متمرکز شده است، اما با بازگشت علی فتح الله زاده به کار، کارهایی در حال انجام است تا بازیکنان مسن و ماهر استقلالی به ترکیب برگردند و بر تدارکات باشگاه نظارت کامل داشته باشند.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید