توضیح پرسپولیس در مورد بند جنجالی قرارداد گلسیانی


سرویس خبر شماره: 1972196
20 اکتبر 1402 در 10:05 ب.ظ.
1.1 هزار امتیاز خبر|

0نقطه نظر

کسر امتیاز از ما خلاف قوانین است.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: ظلم مضاعف به پرسپولیس شده است. ما به دلیل رعایت قانون سقف بودجه بازیکن مورد نظر خود را نگرفتیم و اکنون جریمه شده ایم.

توضیح پرسپولیس در مورد بند جنجالی قرارداد گلسیانی

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، حسین دوام در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس در خصوص کسر یک امتیاز از پرسپولیس اظهار داشت: به نظر ما حکم پرسپولیس از نظر تخلفات، مقررات مورد استناد و ناقص است. به دنبال خود حکم، ما مدارک را تکمیل می کنیم.» برای اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر هستیم.

او ادامه داد: كميسيون انضباطي همواره بر استقلال عمل خود و عدم تاثيرگذاري رسانه ها تاكيد دارد و شخصا معتقدم تمام تلاش خود را در اين راستا انجام مي دهد، اما در راي صادره به نظر مي رسد با استفاده كنندگان از رسانه ها و اجتماعي خاص موفق بوده است. شبکه ها مسمومیت را ایجاد کردند و نظر خود را به کمیسیون انضباطی تحمیل کردند. شاید تحت تاثیر این فضا، عده ای این تصمیم را معقول بدانند اما پرسپولیس عملاً تخلفی در حد مواجه شدن با چنین تحریم هایی انجام نداده است. امیدواریم با تصمیم اولیه مواجه نشویم و به آیین نامه ابلاغی و ارکان پرونده در کمیته استیناف بیشتر توجه کنیم.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس مورد توجه قرار گرفت: قصد ندارم در این گفتگو وارد جزئیات خاصی از این موضوع شوم. موضوعات زیادی وجود دارد. اولاً ما تخلفی نکردیم، اما سؤال دیگر تناسب تحریم با تخلف است. همچنین بحث قانونی بودن جرایم و مجازات ها مطرح است. باشگاه پرسپولیس بر اساس کدام ماده قانونی متخلف فعل یا ترک فعل شده است؟ حتی اگر تخلفی صورت گرفته باشد که نشد، این جرایم مالی و مجازات های انضباطی بر چه اصول قانونی استوار است؟

1921448

حسین ضام افزود: پرسپولیس بر اساس کدام بند از دستورالعمل قرارداد با جورجی گلسیانی مقصر شناخته شد؟ بیایید به طور خاص در مورد چیزی صحبت کنیم که قبلاً توسط منابع رسمی بیان شده است، یعنی تعهد بازیکن به پرداخت مالیات. در حالی که پرسپولیس بر اساس بند 5 ماده 7 قرارداد چنین تعهد قراردادی با این بازیکن نداشته است.
همچنین سند تصمیمی است که بر اساس مواد 51 و 117 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال صادر شده است. طبق ماده 51، باشگاه موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها (اصول کلی رفتار) است. طبق ماده 117 مجازات تخلف از اصول کلی رفتار در آیین نامه تعیین نشده و به قوه قضاییه تفویض نشده است. در واقع تعیین مجازات در این موارد از صلاحیت کمیسیون انضباطی خارج است و با عنایت به ماده 31 آیین نامه مذکور که به صراحت میزان جریمه اشخاص حقوقی را تبیین می کند، مبنای جریمه یک میلیارد ریالی مبهم است. ، و صدور رای قطعی بر خلاف مقررات جاری است.

1917010

او گفت: ضمناً با توجه به استناد به دادخواست مبنی بر تخلف از ماده 8 بخشنامه قراردادها، متهم در خصوص مالیات بازیکنان گلسیانی، ملاحظه می‌شود که از نظر وضوح متن، از تلقی متداول و به طور کلی توجه این بند تنها شامل کنشگر ملی می شود و این موضوع در بالای بند آخر این بخشنامه به صراحت تاکید شده است که قادر به تبیین مقررات برای شهروندان ملی است. از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس به صراحت اذعان دارد که طبق تبصره 5 ماده 7 قرارداد این باشگاه با بازیکن مذکور، باشگاه موظف به پرداخت مالیات از طرف بازیکن است که با در نظر گرفتن زبان انگلیسی حائز اهمیت است. قانون متن ((از طرف)) دقیقا. یعنی (از طرف) و لذا باشگاه مبلغ را از طرف بازیکن پرداخت کرده و طبق ماده 267 قانون مدنی می تواند آن را از بازیکن مطالبه و کسر کند و کمیته محترم انضباطی می تواند از آنها اطلاع داشته باشد. اراده طرفین و کشف اراده واقعی امضاء کنندگان قرارداد، دعوت و تحقیق و ترک این الزام تحریف سند. خروجی به دنبال دارد.

1852390

حسین دوام: سوال دیگر این است که چرا همان قوانین و رویه هایی که در مورد سایر باشگاه ها اعمال می شد در مورد پرسپولیس هم اجرا نشد؟ عدم اجماع به چه معناست؟ چرا باشگاه های دیگر زمانی که خبری از کسر امتیاز و جریمه مالی نبود قرارداد را برای اصلاح برگرداندند. در مورد باشگاهی که فقط از یک جنبه مورد برخورد انضباطی قرار گرفت، فقط 6 قرارداد برای اصلاح ارجاع شد. خوب، اگر روال این است که برای هر مورد یک امتیاز کسر شود، چرا که نه؟ چرا دیگر باشگاه هایی که مشکل قرارداد داشتند امتیاز کسر نشدند؟

1878402

همچنین در بند ۱۱ دستورالعمل ناظر بر قراردادها تصریح شده است که دو و نیم درصد از قرارداد هر بازیکن باید از درآمد وی کسر و به حساب سازمان لیگ واریز شود. شاید متن قرارداد این توهم را برای سازمان لیگ ایجاد کرد که باشگاه این مبلغ را از حساب خود پرداخت می کند اما سوابق اسناد مالی باشگاه نشان می دهد که این دو و نیم درصد در اسناد پرداختی به بازیکنان لحاظ شده است. و در واقع از درآمد بازیکنان کسر شده و در لیست پرداخت قرار می گیرد. به عنوان گواه این موضوع و سند آن اسناد مالی باشگاه از دوره های گذشته که به تایید حسابرسان رسیده است ارائه خواهد شد. در مورد سایر موارد ذکر شده در توضیحات رای نیز توضیحات کاملی وجود دارد.

1938240

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس ادامه دارد: پرسپولیس آنقدر در قرارداد شفاف و صادق بوده که کوچکترین پرداختی ها هم در آن لحاظ شده است. کمتر باشگاهی حاضر به انجام این کار است و جای تعجب است که پرسپولیس به خاطر این مشکلات تنبیه شد! این رای در شرایطی صادر شد که علیرغم نیاز فوری پرسپولیس نتوانست برخی از ذینفعان مورد نظر را برای رعایت این قوانین و استانداردها و محدودیت بودجه قراردادی جذب کند. امروز ما از هر دو طرف آسیب دیدیم. از یک طرف به دلیل تعهد و رعایت قانون و مقررات بازیکنان مورد نظر را بدست نیاوردیم و از طرف دیگر با کسر امتیاز مواجه شدیم! این در حالی است که هنوز چند میلیارد با سقف بودجه ای که تمام ارکان جانبی قراردادها را در بر می گیرد فاصله داریم و این عناصر را در قراردادهایی که مطابق با اجرای ماده 10 قانون منعقد کرده ایم لحاظ کرده ایم. رهنمودها برای نظارت بر معاملات، بر خلاف بسیاری از باشگاه ها.

1937639

وی در پایان می افزاید: امیدواریم اعضای محترم و فرهیخته کمیته استیناف آنچه را که در قانون، قرارداد و واقعیت آمده ملاک صدور رأی قرار دهند.ند. علاوه بر این، این کمیته و این کمیته اخلاق باید کنجکاو باشند که بدانند چرا در مورد سایر باشگاه‌ها قراردادها بدون جریمه مالی یا کسر امتیاز برگردانده و اصلاح می‌شود، اما در مورد پرسپولیس که قرارداد را بر اساس قانون، این نوع گازنبری ساخته شد. همچنین اعلام شد برخی تیم ها قانون سقف بودجه را زیر پا گذاشته اند اما خبری از جریمه و کسر امتیاز آنها نیست؟ در خاتمه تاکید می کنم که این موارد و مشکلات از دید تیزبین هواداران دلسوز و صادق عاشق فوتبال پوشیده نخواهد ماند و مردم واقعیت ها را به خوبی درک و درک می کنند. بر این اساس از شما می خواهم که با احساسات پاک جامعه هواداران بازی نکنید و زمینه جریحه دار شدن این احساسات معصومانه را فراهم نکنید و باعث ناامیدی و ناامیدی جوانان نشوید.

مجله اخبار فوتبال داخلی