تکذیب خبر ممنوعیت ورود زنان به سه شهر مذهبی

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، معاون فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی وزارت ورزش و جوانان با رد انتشار نقل قولی از وی مبنی بر ممنوعیت حضور بانوان در مشهد گفت: محدودیت ها و ممنوعیت ها.
سینا کلهر گفت: در بحث تعیین ضوابط ورود قانونی بانوان به ورزشگاه ها به این نکته اشاره شد که شهرهای مذهبی قوانین خاص خود را دارند و بر این اساس باید نسبت به تعیین این ضوابط اقدام لازم صورت گیرد. بنابراین موضوع ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه مشهد و دو شهر مذهبی دیگر در این سخنرانی مطرح نشد.مجله اخبار فوتبال داخلی


سرویس خبر شماره: 1823466 |
19 ارديبهشت 1401 ساعت 14:33 |
3,537 |

0نظرات

سینا کلهر معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش نقل قول منتشر شده در رسانه های مختلف را تکذیب کرد.