تکرار عجیب تاریخ در کل پس از یازده سال!


سرویس خبر شماره: 1977368
13 نوامبر 1402 در 04:57
546 امتیاز خبر

1نقطه نظر

کار بسیار عالی توسط Vesey انجام شده است

صنعت نفت پس از یازده سال و برای اولین بار پس از بازگشت به لیگ برتر در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس به پیروزی رسید.

تکرار عجیب تاریخ در کل پس از یازده سال!

مجله اخبار فوتبال داخلی