تیم منتخب هفته نهم لیگ برتر


سرویس خبر شماره: 1977329
12 نوامبر 1402 در 20:53 |
15.4K |

46نقطه نظر

همه بازیکن دارند به جز سپاهان!

بهترین بازیکنان این هفته لیگ برتر در حالی انتخاب شدند که تمامی تیم های برتر به جز سپاهان نماینده دارند.

تیم منتخب هفته نهم لیگ برتر

مجله اخبار فوتبال داخلی