جدایی فوری ستاره استقلال لغو شد

علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال با پولی که در یکی از صرافی ها داشت توانست قسط دوم محبی را بپردازد تا خطر جدایی اجباری این بازیکن را تهدید نکند.سرویس داخلی اخبار فوتبال

علی فتح الله زاده در روزهای اخیر به شدت نگران پرداخت قسط دوم باشگاه سانتا کلارا برای انتقال محبی بود اما در نهایت این باشگاه موفق شد مبلغ مورد نظر را به باشگاه پرتغالی بپردازد.