جریمه سنگین باشگاه استقلال برای عارف غلامی/ مدافع آبی ها برای چند داستان پولی داغ شده است!جلسه رسیدگی به اتهامات انضباطی عارف غلامی احد از بازیکنان تیم فوتبال بزرگسالان باشگاه استقلال امروز توسط کمیته انضباطی در محل این باشگاه برگزار شد. مشارالیه علیرغم ابلاغ، در جلسه حاضر نشد، لایحه ای ارائه نکرد و وکیلی هم ارائه نکرد.

بنابراین به دلیل غیبت داوطلبانه در تمرینات، داستان هایی علیه باشگاه و تحریک بازیکنان به تعطیلی تمرینات تیم که به وجهه و اعتبار باشگاه و غیره لطمه زد، بر اساس ماده 4 و بند 9 ماده 10 قانون خصوصی. قرارداد و مواد 25، 25، 27. غیبت های مکرر) و بند ج ماده 23 آیین نامه انضباطی باشگاه استقلال دو بار 20 درصد و یک بار 5 درصد حافظ قرارداد شد.

با توجه به تعدد تخلفات، مرتکب فقط به مجازات سنگین (بیست درصد کسر قرارداد) محکوم می شود.

این تصمیم ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف باشگاه است.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید