جزئیات قرارداد جدید کاپیتان پرسپولیس/ بام نود؛ قرارداد با اختیار بسته شد

گزینه ای که مشخص است 10 درصد قرارداد اولیه یعنی یک میلیارد و 200 میلیون تومان است که باشگاه پرسپولیس در صورت پیروزی در لیگ بیست و سوم باید به امید عالیشاه پرداخت کند.سرویس داخلی اخبار فوتبال

یحیی گل محمدی از باشگاه خواسته تا قرارداد امید عالیشاه را تمدید کند اما ظاهرا کاپیتان و باشگاه پرسپولیس هنوز بر سر مبلغ قرارداد به توافق نرسیده اند.

پس از ماجرای علیرضا بیرانوند، رضا درویش با امید عالیشاه مشاجره اش را قطع کرد و مبلغ 2 میلیارد تومان را روی قراردادش گذاشت. در واقع قرارداد امید عالیشاه برای فصل جدید 12 میلیارد تومان به اضافه گزینه لیگ خواهد بود.

گفته می شد امید عالیشاه به عنوان کاپیتان پرسپولیس خواهان سقف قرارداد بود در حالی که باشگاه نظر دیگری داشت. پیشنهاد باشگاه 10 میلیارد تومان به اضافه 2 میلیارد تومان برای گزینه قهرمانی بود که امید عالیشاه این مبلغ را نپذیرفت.

قرارداد امید عالیشاه با باشگاه پرسپولیس تمدید شد. بر این اساس این بازیکن تا دو سال دیگر در خدمت قرمزها خواهد بود.