جنگ قصه در اردوی تیم ملیسرویس خبر شماره: 1832617
17 جولای 1401 ساعت 20:00
42.3 هزار |

50نقطه نظر

طرفداران و مخالفان تغییر چهره به چهره

چند ساعتی است و با شدت گرفتن شایعات پیرامون نیمکت تیم ملی، بازیکنان نیز واکنش های متفاوتی به این پرونده داشته اند.مجله اخبار فوتبال داخلی

دیدگاهتان را بنویسید