حمله هواداران اصفهانی به سرمربی پرسپولیس!

شعارهایی که از روی سکوهای ورزشگاه نقش جهان سر داده می شد به قدری زشت و زننده بود که حتی برخی از هواداران اصفهانی تیم سپاهان به تماشاگرانی که این شعارها را سر دادند اعتراض کردند.

باید ذکر شود؛ در سال‌های اخیر بازی‌های سپاهان و پرسپولیس چه در ورزشگاه نقش جهان و چه در ورزشگاه آزادی همواره با شعارهای شدید هواداران دو تیم در هر دو ورزشگاه همراه بوده است که در نهایت منجر به درگیری‌های شدید بین هواداران شد. تیم ها

هواداران دو تیم پیش از شروع دیدار سپاهان و پرسپولیس مشغول سردادن و بعضا شعارهای تند نسبت به یکدیگر بودند.

باید توجه داشت؛ این شعارها و حملات تند هواداران دو تیم علیه اعضای تیم مقابل در طول مسابقه نیز ادامه داشت.سرویس داخلی اخبار فوتبال

این در حالی است که با توجه به اتفاقات گذشته بین افشین پیروانی و هواداران سپاهان، هواداران تیم میزبان به محض دیدن سرمربی پرسپولیس شعارهایی علیه افشین پیروانی د را به شکلی عجیب سر دادند و استقبال عجیبی از او کردند.