حکم باشگاه استقلال صادر شد/ حکم شکایت یک بازیکن از آبی هادر پی شکایت محمدطاها فراهانی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت دعوی اصلی و مبلغ 10 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینه های قانونی علیه شاکی محکوم شد.

رأی صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید