خیابان های دوحه توسط یک طراح ایرانی تسخیر شده است (عکس)

این روزها جاده های عمومی قطر رنگ و بوی جام جهانی به خود گرفته است و در این بین پوسترهای نماد آن دوران با طراحی یک گرافیست ایرانی در همه جا به چشم می خورد.

خیابان های دوحه توسط یک طراح ایرانی تسخیر شده است (عکس)مجله اخبار فوتبال داخلی