داوران هفته چهارم لیگ برتر مشخص شدند/ قاضی دیدار حساس سپاهان و فولاد به داور خبرساز رسید.

داوران: علیرضا فغانی، محمدرضا ابوالفضلی، علی اکبر نوری، مهدی اجاقی

داوران: ناصر جنگی، سید یعقوب حجتی، حامد تازه پور، سعد وفاپیشه

داوران: سیدرضا مهدوی، امیررضا عاشور ماهانی، احد سلطانی، فرزاد منصوری

سپاهان و فولاد خوزستان

استاد راهنما: حیدر شکور

داوران: امیر سامان سلطانی، مهدی علی قدر، هادی طوسی، سعید رحیمی مقدم

استاد راهنما: رحیم رحیمی مقدم

چهارشنبه 8 شهریور 1401

اسامی داوران به شرح زیر است:

استاد راهنما: حسین نجاتیسرویس داخلی اخبار فوتبال

داوران هفته چهارم لیگ برتر مشخص شدند/ قاضی دیدار حساس سپاهان و فولاد به داور خبرساز رسید.

مس رفسنجان و آلومینیوم اراک

ملوان بندرانزلی و ذوب آهن از اصفهان

مس کرمان و گل گهر سیرجان

داوران: پیام حیدری، سعید قاسمی، مهدی شفیعی، یعقوب عاشوری

استاد راهنما: ایرج نظری

تراکتورسازی و هوادار تهران

استاد راهنما: رضا سخنان

پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

پیکان تهران و نساجی مازندران

استاد راهنما: فریدون اصفهانیان

داوران: امیر عرب براقی، محمدرضا منصوری، مرتضی سلمان نژاد، ایمان کاهیش.

استاد راهنما: مسعود مرادی

نفت مسجد سلیمان و استقلال

سه شنبه 16 شهریور 1401

داوران: وحید زمانی، حمید نادری، بهمن عبداللهی، حسین زیاری

استاد راهنما: محمدرضا فلاح

داوران: علی بای، محمد هاشمی نسب، دانیال بشنده، مهرداد خسروی