داوری استقلال – نساجی در دیگ ذوب کارشناسان

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، استقلال در یک بازی دیدنی با نتیجه 3 بر یک از سد نساجی عبور کرد. این دیدار چند صحنه مهم و تاثیرگذار داوری داشت که در تمامی این صحنه ها یاسر همرنگ قاضی دادگاه حضور داشت.

رضا کرمانشاهی: بیشتر اخطارهای داور در این بازی درست بود. او به مراحل نزدیک بود. تصمیم او برای شلیک درست بود.
ابراهیم میرزابیگی: در این صحنه داور به درستی عمل کرد و خطای بازیکن نساجی را گرفت. کارت قرمزی که داد درست بود و قضاوت قاضی در این صحنه مطرح نبود.
حسین عسکری: تصمیم داور برای اخراج بازیکن نساجی درست بود.
حیدر سلیمانی: بازیکن نساجی (جانملکی) با دریافت کارت زرد دوم در دقیقه 48 از بازی اخراج شد. دو اخطار به این بازیکن؛ درسته.
جعفر خسرو: با شروع نیمه دوم جانملکی کارت زرد دوم را دریافت کرد و این بازیکن از زمین مسابقه اخراج شد. این تصمیم درست بود چون در دو صحنه ای که مدافع نساجی مرتکب خطا شد، موقعیت خوبی از حریف گرفته بود.
نوذر رودنیل: تصمیم داور درست بود.


▪️ در دقیقه 79 این دیدار عارف غلامی حسین زمهران را درون محوطه جریمه سرنگون کرد و داور به سود نساجی پنالتی اعلام کرد. کارشناسان هیئت داوران در این مرحله اظهار داشتند:

رضا کرمانشاهی: عملکرد داور قابل قبول بود و در تمام مراحل مدیریت خوبی داشت. خطای پنالتی که برای نساجی گرفته شد کاملا درست بود. بازیکن استقلال سهل انگاری کرد و داور درست عمل کرد.
ابراهیم میرزابیگی: بازیکن نساجی در حال حرکت به سمت محوطه جریمه بود که توسط غلامی از پشت سرنگون شد و اینجا داور باید یک پنالتی به سود نساجی اعلام می کرد.
حسین عسکری: داور در این صحنه اشتباه کرد چون بازیکن نساجی با شبیه سازی خطای پنالتی را از داور دریافت کرد.
حیدر سلیمانی: پنالتی نساجی به درستی توسط داور اعلام شد. عارف غلامی در این صحنه به بازیگر نساجی پشت کرده است. بازیگر نساجی روی این صحنه زوم کرد اما پنالتی به درستی اعلام شد.
جعفر خسرو: در دقیقه 80 داور پنالتی به سود شمال اعلام می کند این پنالتی هم درست بود و مدافع استقلال روی مهاجم نساجی خطا کرد.
نوذر رودنیل: تصمیم داور در این صحنه هم درست بود.مجله اخبار فوتبال داخلی

کارشناسان داوری درباره صحنه خطای پنالتی ادعایی پیمان بابایی نظرات متفاوتی داشتند.

داوری استقلال - نساجی در دیگ ذوب کارشناسان

▪️ در دقیقه 44 کرنر ارسالی روی دروازه نساجی با ضربه سر عارف غلامی همراه شد، توپ در ادامه به علی شجاعی رسید و داور به سود استقلال اعلام پنالتی کرد. کارشناسان هیئت داوران نظر خود را در مورد این صحنه به شرح زیر بیان کردند:

▪️در دقیقه سوم پیمان بابایی بازیکن استقلال وارد محوطه جریمه شد و پس از برخورد با صابر حردانی روی زمین افتاد. در این صحنه همرنگ مدعی شد که بازیکن آبی ها قصد فریب دادن او را داشته و به بابایی کارت زرد نشان داده است. نظرات کارشناسان داوری را در این خصوص می خوانیم:


سرویس خبر شماره: 1843124
20 سپتامبر 1401 در 00:04
74.3 هزار امتیاز خبر|

6نقطه نظر

یک صحنه اخراج و دو صحنه پنالتی؛

رضا کرمانشاهی: در این صحنه خطای پنالتی انجام نشد و تصمیم داور برای تقلبی بابایی درست بود.
ابراهیم میرزابیگی: در این صحنه مدافع نساجی روی پیمان بابایی بازیکن استقلال مرتکب خطای پنالتی شد اما متاسفانه داور خطای تمرز بابایی را گرفت و به او اخطار داد که به نظر من درست نبود.
حسین عسکری: داور در این صحنه اشتباه کرد و باید خطای پنالتی به سود استقلال اعلام می شد.
حیدر سلیمانی: در دقیقه سوم بازی، داور به پیمان بابایی به دلیل جعل اشتباه بودن این تصمیم اخطار داد. در این صحنه نساجی روی بابایی خطا کرد باید تحریمی صادر می شد. زانوی بازیکن نساجی به زانوی بازیکن استقلال برخورد کرد، اما بازیکن استقلال زوم کرد و شاید شدت برخورد را افزایش داد، داور را به این فکر انداخت که بازیکن استقلال شبیه سازی است.
جعفر خسرو: در دقیقه 3 پیمان بابایی توسط مدافع نساجی تعادل خود را از دست داد که خطا انجام شد. باید یک پنالتی به نفع استقلال اعلام می شد اما داور اشتباه کرد.
نوذر رودنیل: تصمیم داور درست بود.


▪️در دقیقه 48 این دیدار بازیکن نساجی جانملکی با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. کارشناسان داوری همین تصمیم را به شرح زیر ارزیابی کردند:

رضا کرمانشاهی: پنالتی که برای استقلال گرفته شد درست بود. بازیکن فضا را اشغال می کند و از دست خود استفاده می کند.
ابراهیم میرزابیگی: پس از ارسال کرنر توسط بازیکنان استقلال، بازیکن نساجی با دست به توپ ضربه می زند باید خطای پنالتی به سود استقلال اعلام می شد که این اتفاق افتاد.
حسین عسکری: تصمیم داور برای اعلام پنالتی به سود استقلال کاملا درست بود.
حیدر سلیمانی: پنالتی که برای استقلال گرفته شد خیلی خوب بودچون توپ به دست بازیکن نساجی برخورد کرد.
جعفر خسرو: داور پنالتی را به سود استقلال اعلام کرد این تصمیم هم درست بود چون شجاعی با دست مانع از عبور توپ شد و خطا بود.
نوذر رودنیل: در این صحنه داور بهترین تصمیم را اعلام کرد خطای پنالتی درست بود.


دیدگاهتان را بنویسید