درخواست درویش رد شد. مدافع خارجی پرسپولیس برای قرارداد جدید راهی این باشگاه شدکمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تقریبا هفته گذشته باشگاه پرسپولیس را به دلیل پرداخت مالیات بر قرارداد گلسیانی و همچنین هزینه های اقامت او در ایران بدون رقم دقیق قرارداد، به پرداخت 10 میلیارد تومان جریمه مالی محکوم کرد. که خلاف مقررات نقل و انتقالات بود. یک نکته خوبه

این حکم واکنش های شدید باشگاه پرسپولیس را در پی داشت و حتی رضا درویش در ابتدا مدعی شد که مسئولیت پرداخت مالیات گلسیانی به عهده او بوده و کمیته انضباطی در صدور حکم اشتباه کرده است. اما در همین راستا گلسیانی روز گذشته خود را به باشگاه پرسپولیس معرفی کرد و با این باشگاه در خصوص پرداخت مالیات خود به توافقات جدیدی دست یافت. این اتفاق نشان می دهد که اظهارات مدیران و وکیل باشگاه مبنی بر پرداخت مالیات گلسیانی توسط خودش چندان صحت نداشته وگرنه دلیلی برای توافق جدید با این بازیکن در داخل باشگاه وجود نداشت.

اما این توافق منعقد شد و پرسپولیس مجبور شد قرارداد گلسیانی را اصلاح کند. در ادامه باشگاه تا آخرین روز فرصت داشت نسبت به رای کمیته انضباطی اعتراض کند که به صورت رسمی از سوی این باشگاه انجام شد تا کمیته استیناف تکلیف این پرونده را روشن کند.سرویس داخلی اخبار فوتبال