در این دریای گل آلود ماهی نیست/ قلاب هایت را ببر جای دیگری/ تا به آنجا برسیم…!

سرویس داخلی اخبار فوتبال