رسمی: افزایش اتباع خارجی در لیگ عربستان به 10 بازیکن


سرویس خبر شماره: 2007945
20 مارس 1402 ساعت 10:30 ق.ظ.
506 امتیاز خبر

0نقطه نظر

فدراسیون فوتبال عربستان رسما از افزایش تعداد بازیکنان خارجی در لیگ این کشور خبر داد.

رسمی: افزایش اتباع خارجی در لیگ عربستان به 10 بازیکن

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، فدراسیون فوتبال عربستان و لیگ حرفه ای این کشور رسما تصمیم گرفتند تغییرات تعداد بازیکنان ثبت شده در لیست هر یک از تیم های حاضر در لیگ این کشور را تایید کنند.

به این ترتیب مقرر شد تعداد بازیکنان هر تیم در لیگ حرفه ای روشن عربستان به جای 30 بازیکن به 25 بازیکن کاهش یابد و هر باشگاه بتواند تا 10 بازیکن خارجی به فهرست خود اضافه کند.

البته از 10 بازیکن خارجی غیر عرب که هر باشگاه می تواند جذب کند، دو بازیکن خارجی باید متولد 2003 به بعد باشند. 15 بازیکن دیگر نیز باید تابعیت عربستانی داشته باشند.

این تغییرات با هدف افزایش جنبه سرمایه گذاری باشگاه ها در زمینه بازیکنان خارجی صورت می گیرد و هر باشگاه همچنان حق دارد یک بازیکن حرفه ای (متولد عربستان سعودی) که باید متولد سال 1998 به بعد باشد، ثبت کند.

همچنین این تصمیم پس از هماهنگی با استراتژی پشتیبانی باشگاه ها، مدیریت تیم ملی و مدیر فنی فدراسیون فوتبال عربستان و همچنین برگزاری چندین کارگاه آموزشی با باشگاه ها اتخاذ شد.

مجله اخبار فوتبال خارجی