رقم پیشنهادی استقلال به وضوح مشخص شده است


سران شباب الاهلی برای جذب قیدی با دو پیشنهاد از سوی تیم های استقلال تهران و اتحاد کلبا مواجه شدند. رسانه‌های اماراتی گزارش دادند که باشگاه استقلال برای جذب قیدی، پیشنهاد ۷۰۰ هزار درهم به همراه بند خرید دائمی ۴ میلیون درهم را به سران شباب الاهلی داده است.

سران شباب الاهلی هنوز به این پیشنهاد پاسخ مثبتی نداده اند و باید دید نقش قائدی چه خواهد بود. شایان ذکر است که قائدی در لیست اعزامی تیم شباب الاهلی برای اردوی اتریش حضور نداشت، بنابراین جدایی این تیم بیشتر تقویت می شود.

رقم پیشنهادی استقلال به وضوح مشخص شده استسرویس داخلی اخبار فوتبال