زمان های استرس زا برای دوستان قدیمی کی روش (تصویر)سرویس خبر شماره: 1854533
29 نوامبر 1401 @ 20:22 |
16 هزار |

3نقطه نظر

دستیاران کارلوس کی روش هم مانند او و بازیکنان ایران تا شروع بازی با انگلیس ساعات پر استرسی را تجربه خواهند کرد.

زمان های استرس زا برای دوستان قدیمی کی روش (تصویر)مجله اخبار فوتبال داخلی

دیدگاهتان را بنویسید