زنده از الثمامه: این تاریخ نوشته نشده استسرویس خبر شماره: 1853700
9 دسامبر 1401 ساعت 02:48 |
2.6 میلیون امتیاز خبر|

380نقطه نظر

پایان رویاها با شکست میلیمتری

ایستگاه پایانی تیم ملی در جام جهانی 2022، ورزشگاه الثمامه بود. پس از پذیرش شکست سخت در برابر آمریکا.

زنده از الثمامه: این تاریخ نوشته نشده است

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، قبول شکست گله ای مقابل آمریکا در ورزشگاه التمامه قطر و پایان رویاها برای ساختن تاریخ جدیدی از فوتبال با صعودی زیبا. کار این تیم پس از 9 روز با قبول دو شکست و یک پیروزی در جام جهانی به پایان رسید، بنابراین امید ایران برای شکستن این طلسم برای جام 2026 است.

در “مجله اخبار فوتبال” با رویدادها و رویدادهای ویژه مربوط به تیم ملی ایران در اینجا همراه شما خواهیم بود:مجله اخبار فوتبال داخلی

دیدگاهتان را بنویسید