ستاره های تیم ملی در نهاد ریاست جمهوری (عکس)

اعضای تیم ملی ایران پیش از عزیمت به دوحه در کاخ ریاست جمهوری حاضر شدند.

ستاره های تیم ملی در نهاد ریاست جمهوری (عکس)مجله اخبار فوتبال داخلی


سرویس خبر شماره: 1853536
23 نوامبر 1401 @ 17:18 |
1.6 هزار |

0نقطه نظر

آخرین اخبار، توصیه ها و درخواست ها

دیدگاهتان را بنویسید