ظهور پدیده لیگ یک در باشگاه پرسپولیسعلی رضایی مدافع 20 ساله خوشه طلایی ساوه امروز در باشگاه پرسپولیس حاضر شد تا با سران این باشگاه مذاکره کند.

رضایی در پاسخ به خبرنگاران تایید کرد که قراردادش با باشگاه کوشه طلایی به پایان رسیده است. شاید این مدافع جوان یکی از خریدهای پرسپولیس برای فهرست زیر 23 سال باشد.سرویس داخلی اخبار فوتبال