عصبانیت و کنایه آتشین مجیدی به افشاریان پس از درگیری با میشاقی/ کاهش بیشتر پول قرارداد بازیکنان و خرید VAR!گل سالم تیم آلومینیوم اراک مقابل پیکان با اشتباه عجیب کمک داور مسابقه آفساید اعلام شد تا اعضای تیم آلومینیوم طی چند هفته متوالی از عملکرد داور متضرر شوند.

میشم مجیدی عضو هیئت مدیره تیم آلومینیوم اراک پس از بازی این تیم مقابل پیکان که با نتیجه یک بر یک به پایان رسید از کمیته داوران انتقاد کرد و گفت: امروز خیلی چیزها به من ثابت شد تا دیروز فکر می کردم تقصیر است. از داوران اما امروز متوجه شدم که وقتی رئیس کمیته داوران نمی داند فرزندش چند سال دارد، می خواهد برای من و داوران تصمیم بگیرد و برای آنها امکانات فراهم کند.

مجیدی ادامه داد: می خواهم با سهامدار تیم صحبت کنم و اعلام کنم که تیم باید بسته شود. یک هفته بد، دو هفته بد در برابر آلومینیوم. ما برای این پول خرج می کنیم، در نهایت با یک اشتباه همه چیز را خراب می کنند.

یکی از اعضای هیئت مدیره آلومینیوم اضافه کرد: آقای افشاریان در تلویزیون گفتند خطا یک و دو بوده اما این مرحله 10 متر بوده است.

تماشاگران عصبی بودند و اگر اتفاقی بیفتد، چه کسی پاسخگو است. اگر VAR وجود داشت، این گل بی خطر اعلام می شد.

از ابتدای فصل، بازیکنان برای مصاحبه و بسیاری از رویدادهای دیگر رزرو می شوند. پول کجاست، پس VAR بیاورید. شما 2 درصد نامزدی بازیکنان را در هر فصل کاهش می دهید و به فدراسیون کسر بازیکنان بیشتری می دهید و VAR می خرید.

بیشتر بدانیدسرویس داخلی اخبار فوتبال