عکس تراکتورسازی قرارداد سرمربی سرشناس تیمش را رسمی کرد

با حضور محمدرضا زنوزی مطلق در اردوی این تیم در ترکیه، قرارداد قربان بردیف به عنوان سرمربی تراکتورسازی امضا شد.

بردیف به همراه دستیارانش از 21 تیرماه در حالی که در ایران بود کار خود را به صورت رسمی در تراکتور آغاز کرد.

عکس تراکتورسازی قرارداد سرمربی سرشناس تیمش را رسمی کردسرویس داخلی اخبار فوتبال