عکس هدیه ویژه استفن کاری به تیبو کورتوا

تیبو کورتوا با انتشار عکس هایی در اینستاگرام از هدیه ویژه استفن کوری رونمایی کرد. دروازه بان رئال مادرید که دوران نقاهت مصدومیت رباط صلیبی خود را آغاز کرده است، پیراهن شماره 30 گلدن استیت وریرز را با نام، شماره و امضای استفن کری دریافت کرد.

کری برای کورتوا نوشت: برای تیبو. از یک جنگجو به جنگجوی دیگر. قوی تر از قبل برگرد! این فصل فصل مبارزه شماست. زود خوب شو قهرمان

عکس هدیه ویژه استفن کاری به تیبو کورتوا

عکس هدیه ویژه استفن کاری به تیبو کورتوا

سرویس اخبار فوتبال خارجی