فتح الله زاده هیات مدیره خود را معرفی کرد/ جدایی 2 نفر از آبی پوشان قطعی است

آقا محمدی، جمشید تقی زاده و حمیدرضا آصفی در لیست پیشنهادی فتح الله زاده به وزارت ورزش هستند. قرار است حمید سجادی پس از بررسی اعضای پیشنهادی فتح الله زاده هیئت مدیره باشگاه استقلال را معرفی کند.

مدیرعامل باشگاه استقلال اعضای پیشنهادی خود را برای ادغام هیات مدیره این باشگاه به وزارت ورزش معرفی کرد.

از بین اعضای فعلی هیات مدیره استقلال دو نفر به جدایی دعوت می شوند.سرویس داخلی اخبار فوتبال