فردوسی پور برنامه میثاقی را هدف قرار داد/ رمزگشایی از افشاگری های تهدیدآمیز فساد مالی عادل در تلویزیونبدون شک افشای فساد در فوتبال ایران جنجالی ترین اتفاق این فصل بود. در همین راستا عادل فردوسی پور در اتفاقی نادر مدعی شد که فساد گسترده در فوتبال ایران به تلویزیون هم رسیده است.

هفته گذشته محمدحسین میشاقی مجری برنامه فوتبال تاپ اعلام کرد که هرکس مدرک یا مدرکی دال بر دخالت عوامل این برنامه در فساد دارد، آن را به این پخش بفرستد تا خود میشاقی آن را در برنامه خود پخش کند. بعدها مهدی توتونچی و محمد میر مجریان برنامه شب های فوتبالی نیز واکنش مشابهی از خود نشان دادند.

اما آخرین مورد، واکنش عادل فردوسی پور است. مجری برنامه لغو شده 90 این روزها روی پلتفرم خودش کار می کند. فردوسی پور روز گذشته همزمان با لیگ برتر عادل نیز درباره حادثه مس رفسنجان صحبت کرد. بحث هایی که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و مورد توجه قرار گرفت.

فردوسی پور در جملاتی کوتاه با لحنی تهدیدآمیز مدعی شد که فساد گسترده ای در این برنامه تلویزیونی رخنه کرده است و به زودی در برنامه ویژه ای درباره آن صحبت خواهد کرد.

البته فردوسی پور به صراحت از کسی نام نبرده است، اما منظور عادل احتمالاً از فساد تلویزیونی مربوط به برنامه های ورزشی است. حال باید دید واکنش کسانی که فردوسی پور در این ویدئو از آنها نام برده چه بوده و چه پاسخی به مجری برنامه 90 خواهند داد.

عادل فردوسی پور که خود رفسنجانی است قول داد در ماجرای مس رفسنجان فساد جدی بگیرد!

بیشتر بخوانید: عادل فردوسی پور فاش کرد; فساد در فوتبال به هر جایی که فکر کنید نفوذ کرده است! + ویدیوسرویس داخلی اخبار فوتبال