فیلم داوری کارشناس دیدار هوادار و استقلال


کارشناس داوری کشف صحنه های مشکوک داوری دیدار هوادار و استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر.سرویس داخلی اخبار فوتبال