قضاوت 48 میلیاردی باشگاه استقلال/ مشکلات جدید برای فتح الله زاده فرا رسید

* در پی شکایت احمد موسوی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت 48 میلیارد و 268 میلیون و 560 هزار و 646 ریال بابت دعوی اولیه و یک میلیارد و 52 میلیون و 254 هزار و 622 ریال بابت هزینه های قضایی از مدعی محکوم شد. .

* با توجه به شکایت محمد عابدی از باشگاه شمس آذر قزوین، این باشگاه به پرداخت 900 میلیون ریال بابت مطالبه اولیه و 19 میلیون و 620 هزار ریال بابت هزینه های حقوقی مدعی محکوم شد.سرویس داخلی اخبار فوتبال

* در پرونده شکایت محمدرضا فصیحی از باشگاه جوان بوشهر ایران، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 300 میلیون بابت مطالبه اولیه و 28 میلیون و 340 هزار ریال بابت هزینه های حقوقی شاکی محکوم شد. همچنین کمیته اساسنامه درخواست 200 میلیون ریال مازاد خواهان را رد کرد.

آرای کمیته تعیین وضعیت این فدراسیون به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت علی عباسی از باشگاه ایرانیان جوان بوشهر، کمیته تعیین وضعیت با توجه به اعلام رضایت شاکی، حکم عزل وی را صادر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید