قلانوی: دشمنان من هم 2 تا مصاحبه کنند و دیده شوند
صحبت های امیر قلعه نویی را در حاشیه تمرین گل گهر سیرجان ببینید.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید