مالکان جدید چلسی به حرف هواداران گوش می دهند – Talk Chelsea

نقل قول ها را می توان اینجا در توییت های فورتگ پیدا کرد:

چیزی که امروز و همچنین اخیراً برای من روشن شده است، این است که مالکان جدید بسیار به ما به عنوان طرفداران گوش می دهند و سعی می کنند برخی از چیزهایی را که ما از زمانی که آنها در تابستان مسئولیت را بر عهده گرفتند، می گفتیم و درخواست می کردیم، انجام دهند.

اول از همه، مالکان جدید به فکر راه اندازی یک صفحه سایه هواداران برای باشگاه هستند.

نقل قول از تیم مالکان در آخرین جلسه انجمن –

نقل قول های بیشتر در مورد ارزش گذاری آکادمی و ایجاد مسیری برای بازیکنان جوان.

– زک فورتاگ (@Zack_fortag) 6 دسامبر 2022