مبارزه قدرت در چوکا و باخت های متوالیسرویس خبر شماره: 1854237
28 نوامبر 1401 ساعت 12:42 |
1.3K |

0نقطه نظر

آیا راهی برای سازش وجود دارد؟

در جدال اختلافات مالکیتی تیم فوتبال چوکای تلاش باز هم شکست تلخی را متحمل شد که هواداران این تیم را بیش از پیش ناراحت کرد.مجله اخبار فوتبال داخلی

دیدگاهتان را بنویسید