محاکمه جنجالی دو تیم مصری برای کسب عنوان قهرمانی

در این زمینه، الزملک بنری با عنوان «باشگاه قرن حقیقی» را بر دیوار باشگاه آویخت. عنوانی که متعلق به الاهلی است و با برند آن در سطح داخلی و بین المللی ثبت شده است.

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، ماجرا از این قرار است که در پایان قرن بیستم، اتحادیه بین المللی فوتبال تصمیم گرفت جایزه ای را برای تعیین بهترین باشگاه قرن بر اساس سیستم رتبه بندی راه اندازی کند.

امروز دادگاهی در مصر برای رسیدگی به شکایت الاهلی از الزمالک به دلیل نصب بنر برگزار شد!

محاکمه جنجالی دو تیم مصری برای کسب عنوان قهرمانی

از زمانی که الاهلی این عنوان را کسب کرد، اعتراضات هیئت مدیره باشگاه الزمالک و هوادارانش آغاز شد. به خصوص که معتقدند تیمشان به دلیل کسب 9 عنوان در دوره گذشته، شایستگی این جایزه را داشت.


سرویس خبر شماره: 1852737
18 نوامبر 1401 در 07:31 ب.ظ
175 امتیاز خبر

0نقطه نظر

باشگاه واقعی قرن کیست؟

صالح سلیم در می 2001 در ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، جایزه باشگاه شاخ آفریقا را دریافت کرد. بر اساس معیارهای تعیین شده از سوی اتحادیه آفریقا، امتیازات الاهلی در قرن گذشته به 40 رسید و جایزه باشگاه قرن را از آن خود کرد و الزمالک با 37 امتیاز پس از آن قرار گرفت.

در واکنش به این بنر، هیئت مدیره باشگاه الاهلی به دلیل استفاده زمالک از نام مستعار خود برای باشگاه قرن آفریقا از زمالک در دادگاه اقتصادی شکایت کرد. الاهلی در شکایت خود اعلام کرد کاری که الزمالک انجام داده نقض فاحش برخی از اجزای برند باشگاه است.مجله اخبار فوتبال داخلی

و در سال 2020 مرتضی منصور مشاور رئیس هیئت مدیره باشگاه الزملک با بازگشایی این پرونده شور و شوق هواداران را برانگیخت و گفت که الزملک شایسته عنوان باشگاه قرن است و این اتفاق باعث شد جرقه ای برای شروع رسمی و قضایی این محاکمه!