محرومیت اساسی فار به دلیل گرفتن یک پنالتی بحث برانگیز

در همین راستا مطلع شدیم کمیته داوران قصد دارد در هفته پیش رو فنادی فر را به خاطر این خطای فاحش قضاوت نکند و اصولاً او را محروم کند. در کنار این حمایت نمادین، داورانی که مرتکب خطا می شوند با محرومیت مجازات می شوند.سرویس داخلی اخبار فوتبال

داور بازی پرسپولیس و تراکتورسازی در لحظات جانسوز بازی که محمدرضا اخباری اجازه گلزنی به بازیکن پرسپولیس را نداد، یک پنالتی جنجالی برای سرخ پوشان تهرانی گرفت.

همه داوران متخصص نسبت به اعلام این پنالتی موضع منفی گرفتند و معتقدند این صحنه پنالتی نبوده است.