محرومیت سنگین فیفا برای لوکادیا/پرسپولیس بدون پرداخت!

وی در ادامه گفت: به احتمال زیاد این جریمه ای که لوکادیا در کمیته انضباطی باشگاه لحاظ می شود، فیفا این بازیکن را 6 ماه محروم کند.سرویس داخلی اخبار فوتبال

جدایی یورگن لوکادیا به یکی از سوژه های داغ این روزهای فوتبال ایران تبدیل شده است. امیر ساعد وکیل، وکیل ورزشی درباره فسخ یک طرفه قراردادش با لوکادیا و شانس پیروزی پرسپولیس در پرونده اش گفت: پرسپولیس شانس زیادی برای محکومیت لوکادیا دارد و مبلغی را پرداخت نمی کند.